Φεβ 24 2007
Αιτήσεις ΔΟΑΤΑΠ
Γράφει ο/η Administrator   
24.02.07

Τίτλος Αίτησης

downloaddownload

Αίτηση Αναγνώρισης Τίτλου Σπουδών

word (.doc)

Acrobat (.pdf)

Αίτηση Αναγνώρισης Συνεκτιμώμενων Τίτλων Σπουδών (Βασικού και Μεταπτυχιακού) ως προς Βασικό Τίτλο

 word (.doc)

Acrobat (.pdf)

Αίτηση Επανεξέτασης

word (.doc)

Acrobat (.pdf)

Αίτηση Αναγνώρισης Ομοταγούς

word (.doc)

Acrobat (.pdf)

Αίτηση Αντιστοιχίας Βαθμού

word (.doc)

Acrobat (.pdf)

Αίτηση για έκδοση Ακριβών Αντιγράφων

 word (.doc)

Acrobat (.pdf)

Αίτηση για έκδοση Αποσπάσματος Δ.Σ.

 word (.doc)

Acrobat (.pdf)

Αίτηση Αγροτικού Θητείας

Acrobat(.pdf)

Δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις Ιατρικής

word (.doc)

Acrobat (.pdf)

Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599 86

word (.doc)

Acrobat (.pdf)

Τελευταία ανανέωση ( 28.03.07 )