Κεντρική Σελίδα arrow Συνδέσεις-Links
ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΟΑΤΑΠ (ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΤΣΑ)
Σύνδεσμοι  Οτιδήποτε αφορά το ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ
  Σύνδεσμος Προβολές
  Link   Συνήγορος του Πολίτη
514
  Link   Υπουργείο Παιδείας
463
  Link   ΕΟΦ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
405
  Link   Ελληνική Χειρουργική Εταιρία
428
  Link   Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
649
  Link   Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνωρίσεως Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης ( Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. - Hellenic Naric) Το ΔΟΑΤΑΠ, είναι Ν.Π.Δ.Δ. αρμόδιο για την αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης......
734
 
 
 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Copyright vEsti24
ΩΡΑ...
Live Users
No users online
Alexa rank and stats

By "Creations"