Κεντρική Σελίδα arrow Συνδέσεις-Links
ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΔΟΑΤΑΠ (ΠΡΩΗΝ ΔΙΚΑΤΣΑ)
Σύνδεσμοι  Οτιδήποτε αφορά το ΔΙΚΑΤΣΑ-ΔΟΑΤΑΠ
  Σύνδεσμος Προβολές
  Link   Συνήγορος του Πολίτη
508
  Link   Υπουργείο Παιδείας
458
  Link   ΕΟΦ - ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
400
  Link   Ελληνική Χειρουργική Εταιρία
425
  Link   Συμβούλιο Αναγνωρίσεως Επαγγελματικής Ισοτιμίας Τίτλων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
645
  Link   Διαπανεπιστημιακός Οργανισμός Αναγνωρίσεως Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (ΔΟΑΤΑΠ)
Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης ( Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. - Hellenic Naric) Το ΔΟΑΤΑΠ, είναι Ν.Π.Δ.Δ. αρμόδιο για την αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης......
729
 
 
 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Copyright vEsti24
ΩΡΑ...
Live Users
No users online
Alexa rank and stats

By "Creations"